HUR DU ANVÄNDER DIN MANDY IPL

Sex enkla steg för att använda Mandy IPL.

01

Raka och rengör området du ska behandla

02

Koppla in sladden och starta enheten

03

Välj din önskade effektnivå (1-5)

04

Placera enheten mot huden så att den röda lampan börjar blinka

05

Tryck på ljusknappen, flytta enheten till ett nytt område och tryck på ljusknappen igen.

06

Behandling klar! Om du vill kan du lägga på en aloe vera gel eller fuktande kräm efteråt

Stegen i detalj

1

Raka & Rengör

Börja med att raka och rengör området du vill behandla. Använd inte epilator eller vax före eller mellan behandlingarna eftersom det kommer att ta bort hårroten, vilket krävs för fungerande behandling.

2

Starta Enheten

Håll in startknappen i en sekund för att enheten ska aktiveras. När den gröna indikatorlampan tänds är enheten redo att användas.

3

Effektnivå & Läge

Det finns fem effektnivåer. Nivå 1 är lägst, och 5 högst. Vi rekommenderar att du börjar på en låg nivå, och sedan ökar i framtida behandlingar för att hitta rätt nivå för din hud. Det finns tre lägen: Manuell, Automatisk och ”Glide”, se nedan.

4

Placera Enheten

Placera enheten mot huden. Det finns en inbyggd sensor i enheten som gör att den röda indikatorlampan blinkar när Mandy är korrekt placerad.

5

Aktivera Enheten

När den röda indikatorlampan blinkar kan enheten aktiveras genom att trycka på den stora ljusknappen. Efter att ljuset har aktiverats kan ni flytta enheten och trycka på knappen igen när den röda lampan blinkar igen.

6

Efter Behandling

Efter avslutad behandling rekommenderar vi att du använder en fuktighetskräm eller aloe vera gel för att återhämta huden.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag använda min Mandy?

Steg 1: Vecka 1-12

Vi rekommenderar att du använder Mandy en gång i veckan de första 12 veckorna.

Steg 2: En gång i månaden

Efter denna period rekommenderar vi att du använder din Mandy en gång i månaden under tre månader.

Underhållsbehandling

För att behålla hårlös hud, använd din enhet en gång varannan till var tredje månad, eller vid behov.

Tre lägen:

Manuellt läge

Manuellt läge som endast aktiverar ljuset när du trycker på knappen.

Automatiskt läge

Enheten kommer att aktiveras på egen hand när den är klar, utan att du behöver trycka på några knappar, flytta den bara till ett nytt område efter varje gång den aktiverats.

Glide läge

Aktiveras när enheten är klar, så länge du håller den stora knappen inne kontinuerligt.