Warunki użytkowania

WSTĘP

Niniejsze warunki użytkowania regulują zakupy i korzystanie ze strony internetowej www.MandySkin.com i stanowią umowę między użytkownikiem a King 's Island Ventures SL, org. nr B67617530  (zwaną dalej „MandySkin”) z siedzibą w Avda Garrofers, Num. 3, Barcelona, Hiszpania. Dokonując zakupu na tej stronie internetowej i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Należy upewnić się, że przeczytało się i zrozumiało niniejsze warunki użytkowania podczas korzystania z naszej strony internetowej.

POTWIERDZENIE

Po otrzymaniu zamówienia wyślemy elektroniczne potwierdzenie zamówienia na adres e-mail klienta jako potwierdzenie zakupu. Ważne jest, aby podczas składania zamówienia podać prawidłowy adres e-mail. Zalecamy zapisanie tej wiadomości e-mail, aby ułatwić ewentualny kontakt z obsługą klienta w przyszłości. Potwierdzenie zamówienia (paragon) służy również jako gwarancyjny dowód zakupu.

PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać kartą kredytową lub debetową. MandySkin nie przechowuje numerów kart kredytowych.

PŁATNOŚĆ KARTĄ

Zapewniamy bezpieczne płatności internetowe kartami Visa, AMEX lub MasterCard. Płatność jest obsługiwana przez Stripe lub Paypal z bezpiecznym szyfrowaniem i zgodnie z rygorystycznymi standardami bankowymi. Dane karty są wysyłane bezpośrednio do banku i nie mogą być odczytane, ani nie są dostępne dla nikogo innego niż bank. MandySkin nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z płatności kartą. Jednakże, bank klienta może pobrać dodatkową opłatę w zależności od wykorzystywanej karty i banku. Warunki rozpoczęcia płatności kartą kredytową lub debetową obowiązują od momentu zatwierdzenia transakcji kartą. W przypadku braku płatności po złożeniu zamówienia, MandySkin może automatycznie anulować zamówienie.

PŁATNOŚĆ ZA POMOCĄ KLARNA

Jeśli klient zdecyduje się zapłacić za pomocą systemu Klarna – między klientem, a firmą Klarna będą obowiązywać dodatkowe warunki korzystania z usługi. Warunki te są przedstawione na stronie płatności. Wydawca karty może pobierać odsetki lub inne opłaty zgodnie z warunkami umowy karty.

KODY PROMOCYJNE

Aby zachować ważność, kody promocyjne powinny być wprowadzone podczas procesu płatności. Próba dodania kodu promocyjnego po zakupie nie zostanie zaakceptowana.

PODATKI

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej MandySkin www.Mandyskin.com zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy poza UE, podatek VAT zostanie usunięty na stronie podsumowania płatności.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zamówienie zostanie wysłane na adres dostawy poza UE, można podlegać należnościom celnym, przywozowym i podatkom, które są pobierane, gdy przesyłka dotrze na adres dostawy klienta. Klient jest odpowiedzialny za zapłatę takich należności celnych, przywozowych i podatków. Należy zauważyć, że MandySkin nie ma kontroli nad tymi opłatami, a ponieważ opłaty te różnią się w poszczególnych krajach, MandySkin nie może przewidzieć ich wysokości. MandySkin radzi skontaktować się z lokalnym urzędem celnym, aby uzyskać więcej informacji.

ZAMAWIANIE

Zamówienia złożone w imieniu innej osoby bez jej zgody lub w inny sposób zostaną zgłoszone odpowiednim władzom. MandySkin ma prawo do zmiany cen, korekty nieprawidłowych cen we wszystkich zamówieniach, także podczas ostatniego etapu sprzedaży. Jeśli cena jest nieprawidłowa, może to zmusić MandySkin do anulowania zakupu i zwrotu całej zapłaconej kwoty w najlepszy dla klienta sposób. Firma może to zrobić w dowolnym momencie.

GWARANCJA

Okres gwarancji: Dwa lata od daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne samego produktu. Aby zamówić wymianę objętą niniejszą gwarancją, należy skorzystać z formularza kontaktowego na stronie „Skontaktuj się z nami”. W wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko, adres, numer zamówienia i szczegółowy opis problemu. Należy napisać także „Reclaim of purchase” w temacie wiadomości e-mail lub listu.

Należy pamiętać, że nawet w okresie gwarancji w następujących przypadkach może zostać opłata za naprawę/wymianę.

Awaria lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieostrożnością (uderzenia, wgniecenia, zmiażdżenie, pęknięcie kryształu itp.)

Awaria lub uszkodzenie spowodowane nieuzasadnioną naprawą lub modyfikacją

Awaria lub uszkodzenie spowodowane pożarem lub kontaktem z wodą lub wystąpieniem klęski żywiołowej, takiej jak np. trzęsienie ziemi

Zmiany estetyczne, które występują podczas normalnego zużycia i starzenia się produktu (niewielkie zadrapania itp.; na obudowie i/lub krysztale)

W przypadku, gdy sklep detaliczny i data zakupu nie są wskazane w gwarancji lub jeśli informacja ta została przepisana

Jeśli gwarancja nie zostanie przedstawiona wraz z produktem.

Niniejsza gwarancja zapewnia, że użytkownik ma prawo do bezpłatnej wymiany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie i w określonym terminie i nie ogranicza żadnych zgodnych z prawem praw Klienta.

DANE OSOBOWE

Podczas zakupów na stronie MandySkin zapisywane są niektóre dane użytkownika, konieczne do zrealizowania zakupu. MandySkin traktuje wszystkie dane osobowe jako poufne. Klient ma prawo zażądać dostępu do swoich danych, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości może je zmienić lub usunąć. MandySkin może również wykorzystywać pliki cookie, na przykład w celu poprawy nawigacji i wprowadzenia ułatwień dla klienta na stronie internetowej. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych i plików cookie można znaleźć tutaj. MandySkin zapisze Państwa adres e-mail do celów newslettera i ekskluzywnych ofert. Jeśli chcesz go usunąć, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] lub zrezygnuj z subskrypcji w newsletterze od MandySkin.

PRODUKT

MandySkin ma prawo bez uprzedzenia dostosowywać ceny, dodawać dodatkowe koszty, wymieniać asortyment produktów i powiązane informacje. Celem zdjęć produktów i tekstów informacyjnych udostępnianych przez MandySkin jest jak najlepsze odzwierciedlenie produktów. Pomimo, że staramy się zapewnić, że wszystkie treści na tej stronie są dokładne, mogą wystąpić błędy. MandySkin nie może zagwarantować, że wszystkie obrazy produktów dokładnie odzwierciedlają ich prawdziwy wygląd, stąd wszystkie obrazy produktów powinny być postrzegane jako dodane w celach poglądowych. Obrazy produktów mogą się różnić w zależności od ustawień kolorów na komputerze.

ANULACJE

W przypadkach, w których klient uważa, że dostawa jest opóźniona w taki sposób, że nie chce już realizować zamówienia, obowiązkiem klienta jest anulowanie zamówienia. W przypadkach, gdy zamówienie zostało wysłane, klient jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki. Anulowanie zamówienia jest nieważne, dopóki klient nie potwierdzi tego z obsługą klienta MandySkin za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeśli produkt został wycofany, MandySkin ma prawo anulować zakup i zwrócić zapłaconą kwotę klientowi. MandySkin powiadomi klienta o wymianie lub dostępności równoważnych produktów, o ile są dostępne.

WARUNKI REKLAMACJI

Ważne jest, aby klient starannie sprawdził stan towarów / produktów po otrzymaniu przesyłki w celu weryfikacji, czy dostarczone produkty nie są uszkodzone i czy dostarczono prawidłowe towary. Jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas transportu, niezależnie od tego, czy uszkodzenie jest widoczne czy ukryte, należy jak najszybciej zgłosić to przewoźnikowi. Jeśli klient otrzyma przedmiot i zobaczy, że jest uszkodzony lub nie jest tym, który został zamówiony, powinien skontaktować się z nami w ciągu 30 dni od otrzymania produktu.

Wszelkie reklamacje należy kierować do naszego Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie kontaktowej. Prosimy o podanie numeru zamówienia i przyczyny reklamacji. Wkrótce skontaktujemy się z instrukcjami dotyczącymi zwrotu towaru. Wadliwe produkty zwracane MandySkin należy traktować tak, jakby były bezusterkowe. We wszystkich rodzajach zwrotów niezwykle ważne jest, aby produkt był zapakowany w taki sposób, aby nie mógł zostać uszkodzony podczas transportu. W przypadku, gdy zwrócony produkt nie ma wad lub usterek. MandySkin ma prawo wymienić wadliwe towary na towary tego samego modelu. Jeśli produkt został wycofany, klient otrzyma pełen zwrot pieniędzy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność MandySkin za błędy związane z dostawą jest ograniczona do obowiązujących warunków sprzedaży. MandySkin nie ponosi żadnej bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności, na przykład za niezgodność, opóźnienia w dostawie, przestoje, utratę danych, dodatkową pracę lub inne szkody gospodarcze.

SIŁA WYŻSZA

Firma MandySkin jest zwolniona z odpowiedzialności za szkody i inne kary za nieprawidłowe wykonanie umowy, kiedy niemożność realizacji, utrudnienia lub opóźnienia wynikają z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. Jako czynniki zwalniające z odpowiedzialności należy wziąć pod uwagę interwencję rządu, nowe/zmienione ustawodawstwo, utratę państwowości, wojny, pożary, powodzie, zakłócenia pracy, zakazy, ograniczenia, sabotaże, opóźnienia transportowe lub warunki pogodowe, lub brak dostaw od dostawców, sytuacje kiedy firma jest narażona na działalność przestępczą, która wpływa na jej działalność.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i prawa autorskie, na stronie internetowej i w publikowanych na niej materiałach są własnością MandySkin lub jej spółek zależnych lub licencjodawców. Wszelkie korzystanie z witryny lub jej treści, w tym kopiowanie lub przechowywanie takich treści w całości lub w części, w celach innych niż osobiste, niekomercyjne, jest zabronione bez zgody MandySkin.
TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Strona internetowa www.MandySkin.com może zawierać treści generowane przez użytkowników, na przykład wpisy z aplikacji mediów społecznościowych. MandySkin nie rości sobie prawa własności do takich treści (obrazów, zdjęć i filmów itp.) i nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej. W przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich lub innych praw, lub naruszenia w inny sposób praw do takich treści należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

Wszystkie produkty pozostają w posiadaniu MandySkin do momentu dokonania pełnej płatności.

OSZUSTWO

Wszelkie próby oszustwa są zgłaszane odpowiednim władzom, a MandySkin zastrzega sobie prawo do anulowania zakupu, jeśli pojawi się jakiekolwiek podejrzenie.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki i korzystanie ze strony internetowej www.MandySkin.com podlegają prawu hiszpańskiemu. W zakresie dozwolonym przez prawo, hiszpańskie sądy mają wyłączną jurysdykcję do wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania i korzystania ze strony internetowej, z zastrzeżeniem, żeMandySkin™ ma prawo do ścigania użytkownika w miejscu zamieszkania.

ROZWIĄZANIE UMOWY

MandySkin zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i/lub wyłączenia możliwości korzystania ze strony internetowej www.MandySkin.com według własnego uznania. Na przykład, jeśli wystąpi podejrzenie, że użytkownik naruszył niniejsze warunki użytkowania. Takie wypowiedzenie może być dokonane bez uprzedniego powiadomienia.

ZMIANY

MandySkin może od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki użytkowania. Za każdym razem, gdy zamówi się u nas produkt, ogólne warunki obowiązujące w tym czasie będą miały zastosowanie do umowy między klientem, a MandySkin. Należy zatem okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami, z które są wiążące dla klientów.

Niniejsze warunki użytkowania zostały zaktualizowane w dniu 5 marca 2020